Пожароустойчивата врата – ефективен способ срещу пожар в дома

Темата за безопасността винаги е актуална и интересна за всеки човек. За справка да отбележим, че дървесината и синтетичните обвивки изгарят при температура от 220 градуса, полимерните покрития започват да се топят при температура 120 – 150 градуса, лаковите изгарят при 180 – 300 градуса, в това време температурата вътре в помещението, през времето на пожара, може да достигне максималната 1200 градуса. Стоманата започва да се топи при 700 – 1000 градуса, а до гори при 2000 градуса по целзий.

pojaroustoichivi-vrati
Пожароустойчиви врати, поставяни в търговски или промишлени центрове.

Съгласно статистиката повече от 90% от хората загиват задушени от ударния газ, тъй като не могат да излязат. Причина за блокирания изход може да бъде силно изгорялата врата, до която е трудно да се докоснете, за да я отключите. Също сред най-невероятните причини е деформацията на платната на вратата под действието на високата температура. Във връзка с това, специалистите препоръчват да се поставят противопожарни врати, за да се локализира огъня на едно място, не допускайки той да се разпростре по цялото здание.

Противопожарна врата може да стане и обикновената метална врата, а даже и гипсокартонената. Както показват изпитанията, металната врата е способна да издържи на огън в течение на 15 минути и да не се изкриви, а вратата от ПДЧ, може да е пропита със специална негоряща смола. Но и тези врати не могат да издържат дълго. Затова специалните противопожарни врати задължително имат трудно възпламеними покрития отвън (обикновено от алуминиеви или стоманени листи) и топлоизолационни материали, в съчетание с уплътнения против отровни вещества отвътре (тази роля често се изпълнява от минерална вата). По края на вратата, в качество на допълнителна защита се нанася противодимна лента, незабележима, когато вратата е затворена. При пожар, лентата се разширява, запълва всички фуги и херметизира входа. Тя препятства проникването на дим и отровни продукти при горенето в другите помещения.

За съжаление много производители не споделят от какво произвеждат противопожарните врати, позовавайки се на фирмената тайна на собствените разработки. Все пак, от каквато и технология да бъде вашата врата, тя задължително трябва да има пълен набор от сертификати, потвърждаващи нейните противопожарни качества. Често противопожарната врата се оказва още и прекрасна защита от странични звуци, затова и при някои модели във вътрешността й се добавят още и звукоизолационни материали за по-надеждна защита.

Как да изберете противопожарна врата?

Често пожарът в дадено помещение възниква единствено по тази причина, че между платното на вратата и рамката има пространство, чрез което прониква и огънят. Само помислете колко много жертви на пожари биха били спасени, ако вратите не пропускаха този ударен газ, не се стопяваха и не се деформираха. Всички тези пожелания съответстват на противопожарните врати, а тяхната уникална конструкция напълно може да стане гаранция за безопасност. Освен защитата от огъня, те могат да бъдат и преграда срещу странични шумове и радиация.

pozharoustojchivi-vrati
Устойчиви на огън врати

Говорейки сериозно, всяка съвременна врата има известна устойчивост към въздействието на огъня, тъй като в производството й са използвани негорящи материали. Но тази защита е прекалено краткотрайна. Специализираните противопожарни врати имат свойството да се съпротивяват на огъня много повече. Горният слой на такива врати обикновено се състои от метал (стомана или алуминий), дърво или друг материал.

Отвътре вратата е запълнена не само с топлоизолационни материали, но също така и с противодимни пълнежи, които задържат отровните продукти при горене, без да ги пропускат навътре в помещението. Най-устойчиви са вратите с добавен стоманен външен слой и вътрешно от огнеустойчива минерална вата. По целия параметър на вратата може да се види специална лента приличаща, защита от дима и вредните продукти на горенето. От високата температура тя се разширява и запълва всички фуги, осигурявайки пълна херметичност.

За да се нагрява по-малко повърхността на вратата от противоположната на пожар страна, в конструкцията й се добавят елементи от топлоизолиращи материали. Такава роля може да играе минералната обвивка върху базалтовите влакна, силициев двуокис, или други материали. Степента на огнеустойчивост на вратата се определя по време на специалните изпитания. В резултат става известна максималната температура, която е способна да издържи вратата без никакви съществени деформации или повреди. Също така се определя и времето, преди през нея да започне да прониква дим и огън. Вратите с най-голяма огнеустойчивост издържат на въздействието на огъня не повече от 2 часа.

За да изберете качествена и надеждна врата, преди покупката, се уверете в наличието на сертификат от производителя, в който трябва да бъдат указани следните данни: материалите, от които е направена вратата, степента на огнеустойчивост, съответстваща на нормите.

Стойността на пожароустойчивите врати зависи пряко от времето, през което тя е способна да се съпротивлява на огъня. Като правило една стая може да изгори напълно за 15 минути, което означава, че огнеустойчивостта, определена за вратата не трябва да бъде по-малко от 30 минути. Много е важно и вратата допълнително да бъде снабдена с противопаникова система. Тази система позволява отвън да се отваря вратата с помощта на ключ, а отвътре – просто с натискане на ръчката. Благодарение на нея можете по-лесно и по-бързо да се проникнете в помещението, без паника.

Разшифровка на маркировката за качество на вратата (напр. ЕI-60, EI-120):

Е – вратата губи своята цялостност, заради това, че в нея има пукнатини и отверстия. Чрез тези пролуки проникват продукти на горенето и пламъци;

I – вратата губи топлоизолационната си способност вследствие повишение на температурата на конструкцията;

60 – времето в минути.

Не пестете средства. Покупката на противопожарна врата е не само рационално, но и полезно действие.

Share Button

leave a reply