Степени на огнеустойчивост при противопожарните врати

Противопожарните врати имат различна степен на огнеустойчивост, която се определя при тяхното сертифициране спрямо европейското законодателство. Тази степен се означава с буквите EI и съответна цифра след изписване модела на вратата. Абревиатурата се образува от E-емисия (англ. еmission) и I- изолация (англ. Insulation): двете най-важни качества за този вид врати. Цифрата показва колко минути вратата е способна да задържи вредните емисии (дим, сажди, прахови частици) и топлината на огъня от страната на контактната повърхност. Другата страна – т.нар. студено лице, повишава собствената си температура до не повече от 180°С, което запазва съседните на пожара помещения от горещината и дава възможност за евакуация на намиращите се в тях хора и ценни предмети.pojaroustoichivi-vrati

Всички пожароустойчиви врати преминават тестове и изпитания за издръжливост, според които се групират в няколко основни класа:

EI 15 – най-нисък клас, задържат разпространението на огъня и дима за 15 миннути. Подходящи за малки помещения, без постоянна обитаемост, със слаб риск от възникване на пожар;

EI 30, EI 45 – междинни класове с относително ниска издръжливост, подходящи за битово приложение

EI 60 – среден клас, устойчивост на огнената стихия 1 час. Най-масово използваните врати, с оптимално съотношение цена-защита, подходящи за обществени сгради, търговски центрове, заведения и др.;

EI 72, EI 90 – междинни класове със сравнително висока издръжливост, поставят се в административни сгради, складове със запалими материали и др. места с повишена опасност от пожар

EI 120 – най-висок клас, осигуряват пълна защита на съседните помещения за 2 часа. Подходящи за складове, офиси и др. места с голям брой постоянни служители, с интензивен човекопоток и със силно завишен риск от пожар.

Фирма Борман Комерс предлага на своите клиенти пожарозащитни врати от класовете EI 60 и EI 120, сертифицирани по европейски стандарт ISO 9001:2000 с пълна двугодишна гаранция. Вратите отговарят на всички правила за противопожарна безопасност в жилищните и обществените сгради според българските нормативни разпоредби и осигуряват надеждна защита в случай на инцидент. На склад се поддържат пожароустойчиви врати в стандартни размери, а изработването с поръчкови размери на клиента отнема до 35 работни дни от датата на заявка.

Share Button

leave a reply