Противопожарни индустриални врати – щитът на вашият бизнес

Пожароустойчивите индустриални врати – щит на бизнеса Ви!

pozharoustojchivi-vrati
Спазвайте правилата и поставяйте противопожарни врати

Защита от пожари е сред най-големите приоритети на всеки, който развива бизнес, без значение от сферата. Активното предотвратяване на това бедствие включва ръчно или автоматично откриване и потушаване на огъня, докато пасивната защита от своя страна включва разделянето на самата сграда на отдели, чрез използването на противопожарни индустриални врати, огнеусточиви стени и подове. Не на последно място при предотвратяването на пожарите е обучението на хората, с цел превенция и адекватна реакция.
Противопожарните врати са изработени от огнеупорни материали, които са много здрави, издържат на високи температури и запалването им е почти невъзможно. Материалите могат да бъдат различни видове, като най-често използваните са стомана, гипс, специална вата и други. Понякога дори може да се използва и специално стъкло, за да се подобри самият дизайн на сградата, като такъв тип врати също много добре се справят като бариери срещу огъня и пушека.
Хардуера и уплътненията на противопожарните врати също са много важен компонент. Тези врати обикновено включват автоматични устройства за затваряне, брави и ключалки, които са устойчиви на високите температури и уплътнения, изработени от материали, които са много лоши проводници на топлината. С тези характеристики, противопожарните врати могат да издържат достатъчно дълго на огъня и по този начин той ще бъде локализиран само в една малка част от сградата и щетите ще бъдат значително по-малко, а в същото време ще се осигури и достатъчно време за пристигането на противопожарния отряд.
Противопожарните индустриални врати, както споменахме по-рано могат да бъдат изцяло изработени от стъкло или да имат прозорци. Те трябва да бъдат също толкова устойчиви на огъня и да останат непокътнати при евентуално избухване на пожар. Прозорците могат да бъдат изработени от специален материал, който може да бъде керамично, боросиликатно или армиранто стъкло. Възможно е използването и на натриев силикат при изработката на тези стъкла, заради способността му да ограничава трансфера на топлината.
Противопожарните врати са важен аспект от предпазването на промишлените помещения. Те помагат за осигуряване на безопасни условия на труд, както и за ограничаването загубата на стопански активи при избухването на пожар. Тези врати трябва да се проверяват редовно, за да се гарантира тяхното правилно функциониране при настъпването на неблагоприятни събития.

Share Button

leave a reply